Салон

Салон

 Актуелниот изложбен салон е отворен од Октомври 2012-та година како составен дел на објект кој што е составен и од магацински простории како и административни канцеларии.

Важни информации

Површина на изложбен салон - 800 м2

Површина на магацински простории - 1000 м2

Паркиралиште - 300 м2